BEN&BEN “SA SUSUNOD NA HABANGBUHAY” (IN THE NEXT LIFE TIME)